Over ons

Wie zijn wij?

In 2004 is de Nederlandse stichting opgericht door Gert Zandbergen. De stichting heeft gedurende vele jaren de naam ‘Stichting Vrienden van Give a Child a Family’ gehad. In 2020 is de naam van de stichting gewijzigd in ‘Stichting Give a Child a Family Nederland’. De stichting bestaat uit zeven bestuursleden die zich vrijwillig en onbezoldigd inzetten.

Bestuursleden

Voorzitter/penningmeester: Krijn van der Spijk
Secretaris: Cocky Wolff-Zandbergen
Overige leden: Joop van Goethem, Rinus Vooijs, Joke Vooijs, Carin van der Spijk-Kralt, Danny Zandbergen
Ambassadeurs: Henk Oudwater en Aline Oudwater-Vis

Wat doen wij? 

Missie

De Stichting GCF Nederland wil bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen, zodat ze in een veilige, liefdevolle en stimulerende omgeving kunnen opgroeien. Daardoor kunnen ze zich ontwikkelen tot emotioneel en sociaal gezonde volwassenen.

Visie

Kinderen horen niet op te groeien in een kindertehuis, maar binnen een veilig en liefdevol gezin of bij iemand die om hem of haar geeft.

Doelstelling

Het doel van de Stichting GCF Nederland is om Give a Child a Family Zuid-Afrika financieel te steunen en bekendheid te geven aan de visie, de aanpak, het werk en de resultaten van GCF Zuid Afrika.

Strategie

Voor het bereiken van de doelstellingen hanteert de Stichting drie strategieën:
- Fondsenwerven
- Pleit bezorgen en lobbyen
- Netwerken

Kinderen hebben recht op een veilige basis, een plek waar zij zich thuis voelen, waar ze tot bloei kunnen komen en waar zij zich kunnen ontwikkelen.