GCF Zuid-Afrika

Inleiding

In Afrika is het voor veel kinderen niet vanzelfsprekend dat zij opgroeien in een veilige omgeving, binnen een liefdevol gezin.

Give a Child a Family (GCF) Zuid Afrika is een organisatie voor kinderbescherming en kinderopvang. De organisatie biedt zorg aan kwetsbare kinderen. Kinderen die risico’s lopen op het gebied van veiligheid en ontwikkeling door factoren als armoede, misbruik, verwaarlozing, uitbuiting, gebrek aan toegang tot essentiële diensten zoals klinieken, onderwijs voor jong kinderen (voorbereiding op het basisonderwijs), schoon water,  sanitaire voorzieningen en aanverwante sociale en economische problemen.

GCF Zuid Afrika is een christelijke non-profitorganisatie die voornamelijk werkt in het Ugu district in Kwazulu-Natal en in verschillende landen in de Oost- en Zuid-Afrikaanse regio.

Give a Child a Family is gericht op 'Family Based Care'. De organisatie vindt dat kinderen niet in een kindertehuis horen op te groeien maar binnen een veilig en liefdevol gezin of bij iemand die om hen geeft

Give a Child a Family is gericht op 'Family Based Care'.  De organisatie vindt dat kinderen niet in een kindertehuis horen op te groeien maar binnen een veilig en liefdevol gezin of bij iemand die om hen geeft

De missie van GCF Zuid Afrika is:

  • Kinderen beschermen door hun belang centraal te stellen in alle GCF-programma's.
  • Gemeenschappen en organisaties vaardigheden en competenties aanleren om een zorgzame en veilige omgeving voor kinderen te waarborgen.
  • Tijdelijke veilige zorg bevorderen voor wezen en kwetsbare kinderen met een focus op familie-based zorg als alternatief voor de lange termijn.
  • Nastreven om een ​​kwaliteitsdienstverlener te zijn. Capaciteitsopbouwer en mentor, innovator en veranderaar.

Het werk

Gemeenschappen zijn nog steeds aan het wankelen door de gevolgen van HIV, armoede en tal van sociale problemen, wat resulteert in het uiteenvallen van gezins- (familie-)eenheden. Met het huidige HIV-behandelprogramma is er hernieuwde hoop dat gezinseenheden intact blijven. Er zijn nog steeds enorme maatschappelijke uitdagingen in Zuid-Afrika, in het Ugu-district en in andere Afrikaanse landen. Het is de wens van Give a Child a Family om een ​​positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van enkele van de uitdagingen in de komende jaren. Uitdagingen die van invloed zijn op kinderen en gezinnen zijn de belangrijkste zorg.

De beoogde uitbreiding naar de gemeenschap past in de strategie van de Zuid-Afrikaanse regering om diensten aan gemeenschappen te verlenen.

De programma’s van Give a Child a Family richten zich op het opbouwen van ouderschap capaciteit en de sociaaleconomische capaciteit van gezinnen, het samenwerken met professionals op het gebied van maatschappelijk werk en het bieden van training en ondersteuning (o.a. in de vorm van mentorschap).

Child Protection Services

GCF Child Protection Services biedt programma's voor vroege interventie en preventie, gericht op het beschermen van kinderen, jongeren, vrouwen en gezinnen en het versterken en bevorderen van hun positie in de samenleving.

De kinderen die bij Give a Child a Family komen worden voor een korte periode opgevangen in het Child Care Center. Hier krijgen zij de zorg die zij nodig hebben, totdat de kinderen herenigd kunnen worden met hun eigen familie of in een pleeggezin terecht kunnen. Het kind wordt aan de speciale zorg van een volwassen personeelslid toevertrouwd, om hem of haar in staat te stellen een vertrouwensband op te bouwen.

De zorg omvat medische zorg, onderwijs op een lokale school, therapeutische- en opvoedkundige zorg. Voor elk kind wordt een gezondheidsplan opgesteld. De kinderen die bij Give a Child a Family komen zijn, zijn vaak mishandeld, misbruikt, of in de steek gelaten en/of  lijden aan ondervoeding. Met individuele gezondheidszorg en groepstherapie draagt GCF bij aan de gezondheid van de kinderen. Ook biedt GCF gerichte therapie aan kinderen met een beperking of kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Eerst wordt gekeken of het mogelijk is het kind te herenigen met zijn of haar biologische familie. Daarbij worden de voorwaarden onderzocht waaronder er voor het kind weer een veilige leefomgeving kan ontstaan. Daarbij is ondersteuning van de ouders en familie essentieel. Als hereniging met de biologische ouders of familie geen optie is wordt gekeken naar een pleeggezin. De Family Based Care afdeling van Give a Child a Family is gespecialiseerd in de werving, selectie en voorbereiding van potentiële pleegouders. Daarnaast zorgen zij ook voor een goede afstemming tussen de mogelijkheden van het kind en het pleeggezin. Er wordt zorgvuldig onderzocht welk gezin het best bij het kind past, zodat het kind de zorg krijgt die het op lange termijn nodig heeft. Het kind kiest zelf voor het pleeggezin of heeft daar een belangrijke stem in. 

Het contact tussen het kind en het gezin wordt langzaamaan opgebouwd, waardoor een vertrouwensband kan groeien. De plaatsing kent een aantal fasen, waarin het eerste bezoek van een dag erg belangrijk is. Als dat goed bevalt volgt een ontmoeting in een weekend bezoek. Voor de uiteindelijke plaatsing, vindt nog een verblijf van een week plaats. De bezoeken worden uitgebreid besproken en geëvalueerd. Na de plaatsing blijft Give a Child a Family het gezin ondersteunen bij de opvoeding van het kind.

GCF Zuid Afrika van binnenuit

Het team

Door de jaren heen zijn de teams veranderd, evenals de structuur van de organisatie. Het aantal personeelsleden is toegenomen. Maar één ding is niet veranderd en dat is de passie van de teams.

GCF Zuid Afrika heeft 79 personeelsleden (jaarverslag 2018). Ook wordt er gewerkt met vrijwilligers.

De GCF  kinderen hebben letterlijk en/of figuurlijk behoefte aan liefdevolle armen om hen heen, wanneer zij in het Child Care Center geplaatst worden en wachten op een hereniging met hun eigen familie of op plaatsing in een veilig pleeggezin. Het is belangrijk dat de kinderen dan terecht kunnen bij iemand die om hen geeft, iemand die er voor hen is wanneer ze bang zijn, zich alleen voelen of pijn hebben. De Child Care medewerkers staan dag en nacht voor de kinderen klaar.

"Het is het teamwerk dat de droom doet werken"

Geschiedenis

Basil en Monica Woodhouse zijn de oprichters van Give a Child a Family, Margate Zuid-Afrika. De ouders van Monica kwamen in de jaren ’40 als zendingsechtpaar uit Zweden naar Swaziland, waar Monica wordt geboren. Kort daarna vertrokken zij naar Zuid-Afrika, waar Monica opgroeide. Al op jonge leeftijd wist Monica dat zij zich in wilde gaan zetten om kinderen een veilige woon- en leefomgeving te bieden: ‘Elk kind verdient het om in ieder geval één volwassene te hebben, die van hem of haar houdt.’

Monica en haar man Basil Woodhouse hebben beiden een passie voor God, mensen, kinderen en gezinnen. Samen willen zij God dienen op de manier die Hij nodig vindt. Op een dag, tijdens een kerkdienst, ontvingen Monica en Basil van iemand een klein briefje met daarin 20 Zuid Afrikaanse Rand (R20 = ongeveer1 euro). Op het briefje stond: ‘de Heer heeft me gezegd dit geld aan jou te geven’. Monica: ‘We besloten dit niet voor ons zelf te houden maar vroegen God om raad. We voelden dat Hij zei: ‘zet het op een spaarrekening voor een zorgcentrum op een dag…´. Begin jaren negentig dienden politiecellen voor de opvang van jonge kinderen die thuis geen veilig plek hadden. Monica en Basil stelden hun huis open voor deze kinderen en hun moeders en binnen de kortste keren woonden er 27 mensen bij hen in huis. Het echtpaar ging op zoek naar ruimte om een eigen opvang te bouwen. In 1992 werd ‘The Place of Restoration’ (POR) opgericht. De 20 RAND was gegroeid tot R9000, maar er was R55.000 nodig. Op wonderbaarlijke wijze kwam het geld bij elkaar, mede ook door enkele anonieme donaties. 

Met veel inspanning kreeg POR de status voor tijdelijke opvang en werd niet geregistreerd als een kindertehuis. Met deze status worden kinderen niet verplicht langdurig in het tehuis te verblijven en kunnen zij na herstel terug naar huis, de familie of naar een nieuw gezin.

Place of Restoration Trust opereert sinds een aantal jaar onder de naam Give a Child a Family omdat dit precies aangeeft waar de organisatie voor staat: Kinderen groeien op in een stabiel gezin.

Voor meer informatie www.gcf.org.za