ANBI

Jaarverslag

De doelstelling van onze Stichting GCF Nederland is om zoveel mogelijk geld in te zamelen ter 
ondersteuning van onze moederorganisatie in Margate Zuid-Afrika.

Give a Child a Family (GCF) is een erkende kinderbeschermingsorganisatie in Zuid-Afrika, die zich inzet voor kinderen waarvan de ouders zijn overleden, die in de steek gelaten of misbruikt zijn. 
Kortom, voor kinderen die geen normaal gezinsleven meer kennen en kwetsbaar zijn.

GCF wil deze kinderen weer een gezin geven, zodat zij een veilige thuisbasis krijgen en kunnen opgroeien 
in een liefdevolle omgeving: in de eerste plaats bij hun eigen ouders of binnen de familie. 
Als dat niet mogelijk is bij pleeg- of adoptieouders in de gemeenschap in hun eigen omgeving in Zuid-Afrika.
GFC ondersteunt de ouders of pleeggezinnen bij de opvoeding.

GCF Nederland tracht de overheadkosten tot een minimum te beperken en werkt uitsluitend met vrijwilligers.
Daarnaast beijvert GCF Nederland via het Better Care Netwerk om het aantal kinder-wees tehuizen in de wereld te verminderen.
Hiervoor is de pledge ‘Every Child a Family’ ondertekend door meer dan 50 stichtingen 
die ditzelfde doel nastreven.
Deze belofte is in 2020 aangeboden aan de Minister van Ontwikkelingssamenwerking. 

Met name  Monica Woodhouse, founder van GCF Zuid-Afrika, is bijzonder actief op dit gebied. 

Het bestuur van GCF Nederland probeert op diverse manieren middels hun netwerk zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen.
De inkomsten worden verkregen door middel van: periodieke en eenmalige giften, collecten, donaties en diverse acties.
Het vermogen GCF Nederland wordt beheerd op een Nederlandse bankrekening. 
Zodra het saldo groter is dan 10.000 euro wordt het bedrag overgemaakt naar GCF Zuid-Afrika.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.gcf.org.za

Het bestuur GCF Nederland komt 4 keer per jaar bijeen. Door corona is dit in de afgelopen 2 jaar niet altijd gelukt.
 

Acties:
De verschillende bestuursleden hebben via haar-zijn contacten verschillende mensen geënthousiasmeerd voor GCF. 
Zo is er in Ameide een kledingbeurs geweest. Een van de bestuursleden is actief met het maken van appeltaart, soep en stoofpeertjes.
Naast de financiële opbrengst krijgt onze stichting zo ook meer bekendheid in onze regio. 
Ook zijn er presentaties geweest bij diaconieën van kerken en bij Stichting De Eekhoorn. 
In november 2021 is er een noodhulp actie op touw gezet i.v.m. Omikron problematiek in Zuid Afrika die in korte tijd 12.000 euro heeft opgeleverd,
waarna Stichting De Wilde Ganzen die bedrag heeft aangevuld tot 18.000 euro. 

In totaal is er ongeveer 2021 bijna 30.000 euro binnengekomen waarvan 29.500 is overgemaakt naar GCF Zuid-Afrika.