Slagvaardige donatie 2021 aan Give a Child a Family

16 december 2021
Slagvaardige donatie 2021 aan Give a Child a Family

Eind oktober ontvingen we een noodkeet van Monica Woodhouse, directeur van het centrum Give a Child a Family in Margate Zuid-Afrika.

 

Door Corona is er dit jaar een belangrijke sponsor afgevallen waardoor er een tekort dreigt voor het jaar 2021. Er werd een vriendelijk doch dringend beroep op onze Nederlandse Stichting gedaan om nog dit jaar het tekort waar mogelijk aan te vullen.

 

We hebben dit verzoek uitgezet in ons netwerk en ook contact gezocht met de Wilde Ganzen. Inmiddels hadden we, mede door een gulle gift van de diaconie PGR te Rijnsburg, ruim € 12.000 op onze rekening.

 

Maandag 29 november jl kwamen we in contact met projectadviseur Marit van Liere van de Wilde Ganzen die ons wees op een mogelijke aanvulling op onze donatie van 50 % onder de voorwaarden van een deugdelijke projectonderbouwing. Dankzij de inzet van het team van GCF SA in Margate is er snel een goed onderbouwd projectvoorstel geschreven. Op woensdag 8 december !! kwam er fiat uit Amersfoort en kon de financiële afwikkeling in gang gezet worden. Over slagvaardig gesproken!

 

Wij als bestuur van Stichting Give a Child a Family Nederland zijn dan ook zeer dankbaar dat we mede door de bijdrage van de Wilde Ganzen maar liefst € 18.000 = RND 325.000 kunnen bijdragen aan de acute nood in Zuid-Afrika.

 

Wij willen alle donateurs die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd hartelijk danken voor hun gift en wensen iedereen gezegende kerstdagen en een gezond 2022

 

Het bestuur van

GCF (Nederland)