Nederlandse Maria Hufner woont en werkt al 15 jaar voor GCF

23 juni 2020
Nederlandse Maria Hufner woont en werkt al 15 jaar voor GCF

Oktober 2005 vertrok ze voor een half jaar naar Margate in Zuid-Afrika om vrijwilligerswerk te doen bij een organisatie die o.a. een tehuis voor tijdelijke opvang voor kinderen en een pleegzorg project heeft. Inmiddels woont de Katwijkse Maria Hufner er alweer 15 jaar. Ze heeft een zoontje geadopteerd Bayanda, die inmiddels 13 jaar is.

‘Bij onze organisatie staat het kind centraal’

Via Rijnsburger Gert Zandbergen is Maria in contact gekomen met dit Afrikaanse project.  Het initiatief van dit alles is begonnen in 1988 toen het  echtpaar Woodhouse zich het lot aantrok van verwaarloosde kinderen in Zuid-Afrika. In het begin onder de naam The Place of Restoration, later onder de naam ‘Give a Child a Family’. ‘Wij kennen elkaar van De Ark in Noordwijk en ik was onder de indruk van een presentatie van Gert over deze organisatie. Dat was in 2004. Een jaar later vertrok ik. Voor een half jaar. Maar ik werd geraakt: dit is wat ik moet doen en Margate is sinds 15 jaar mijn leven’, vertelt Maria.

Family based Care

De drive van de organisatie is dat elk kind recht heeft op iemand die om hem of haar geeft. In Afrika is het voor veel kinderen niet vanzelfsprekend dat zij opgroeien in een veilige omgeving binnen een liefdevol gezin, of bij iemand die hen zorg en aandacht geeft. Sinds 1992 zet Give a Child a Family zich in voor kinderen die hun ouders verloren hebben, kinderen die achtergelaten of verstoten zijn of die thuis niet de zorg en veiligheid kunnen krijgen die ze nodig hebben. De hulp die geboden wordt is gericht op 'Family Based Care'.  Maria hierover: ‘Kinderen horen niet in een kindertehuis op te groeien, maar binnen een veilig en liefdevol gezin, bij iemand die om hen geeft. De kinderen die bij Give a Child a Family komen worden tijdelijk opgevangen in het Child Care Center. Hier krijgen zij de zorg die zij nodig hebben en onderwijs totdat de kinderen herenigd kunnen worden met hun eigen familie of in een pleeggezin terecht kunnen’. 

In eerste instantie wordt gekeken of het mogelijk is het kind te herenigen met zijn of haar biologische familie en of dit in het belang is van het kind. Bij hereniging met de biologische familie wordt ook gekeken of er voor het kind een veilige leefomgeving is en of zij nu wel de zorg kunnen bieden die het kind nodig heeft’.

Als hereniging met de biologische ouders geen optie is wordt er gekeken naar een pleeggezin voor het kind. De Family Based Care afdeling van Give a Child a Family is gespecialiseerd in de werving, screening, en voorbereiding van potentiële pleegouders. Daarnaast doen zij ook de matching, waarbij gekeken wordt welke familie het beste de zorg kan geven dat het kind op lange termijn nodig heeft.

Heel belangrijk noemt Maria dat het kind centraal staat bij Give a Child a Family: ‘In de zoektocht naar een veilige omgeving: een liefdevol gezin waarin de kinderen op kunnen groeien, is het kind het uitgangspunt..

Door de jaren heen is de organisatie enorm gegroeid. Mede doordat de organisatie in 2009 betrokken was bij een grote wereldwijde conferentie in Kenia over Family Based Care. ‘Men maakte kennis met onze werkwijze en inmiddels is ons programma ook actief in Mozambique en Kenia.